Elbro Publishers - Verzoek inzending

Zoekbron

Opname "Geen dag zonder Camera' Nationale Bibliotheek van Nederland

Ellen Brouwers Juli 2016- 2018

Klik Hier om naar het bron depot te gaan voor de uitgave"Geen Dag zonder Camera"

Meer info Nationale bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (afgekort: KB) is Nederlands nationale bibliotheek in Den Haag, opgericht in 1798. De bibliotheek ontving haar huidige naam in 1806 van Koning Lodewijk Napoleon. De instelling is sinds 1993 een zelfstandig bestuursorgaan , gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Taak:De Koninklijke Bibliotheek heeft als doelstelling iedereen toegang te geven tot kennis en cultuur van het heden en verleden van Nederland en fungeert als kenniscentrum voor wetenschappelijke informatievoorziening waarbij zij hoogwaardige diensten voor onderzoek, studie en cultuurbeleving levert. In tegenstelling tot de depots van veel nationale bibliotheken vindt bijdrage aan het Depot van Nederlandse publicaties plaats op vrijwillige basis; uitgevers mogen zelf bepalen of zij hun publicaties al dan niet gratis aan de KB leveren.

Juni 2018 overhandiging inkijkexemplaar aan afdeling documentverwerking Dhr. Roel Wijngaarden door Tineke de Vaal en Ellen Brouwers