PORTFOLIO

ELLEN BROUWERS

  • CV-Beeldend kunstenaar & ruimtelijk vormgever
  • Mijn database-wat  is er zoal over mij geschreven?
  • Ondernemersprijs-mijn trots en erkenning van mijn ondernemersschap
  • Studiereizen-contact houden met buitenlandse kunstwereld, architectuur en vormgeving
  • Opdrachtgevers-dankbaar met vertrouwen en geloof in mijn vakkennis en eindresultaat
  • Referenties-van opdrachtgevers en mensen die mijn werk kennen
  • Videofilms-bekijk deze en maak kennis met mijn werk en bedrijf 

 Download Oeuvre ELLEN BROUWERS designing art 2024

 

ROL VAN DE KUNSTENAAR

“Bij een opdrachtsituatie  wordt steeds vaker aan de kunstenaar gevraagd zijn werk te integreren in de architectonische, landschappelijke of stedenbouwkundige context. Daarvoor is het noodzakelijk dat de kunstenaar in een vroeg stadium wordt betrokken bij een opdracht. Alle partijen moeten hun werkzaamheden op elkaar kunnen afstemmen. De rol van de kunstenaar is hierdoor ingrijpend veranderd. Hij moet niet alleen beschikken over artistieke  kwaliteiten, maar ook goed kunnen communiceren en soms zelf als procesmanager op kunnen treden”

Deze  nieuwe rol van de kunstenaar bij het creëren van kunst in de openbare ruimte, hangt samen met allerlei voorwaarden waaraan het kunstobject moet voldoen. Toch wil je als kunstenaar je artistieke vrijheid behouden, maar moet je flexibel omgaan met gestelde voorwaarden. Ik zelf zie het steeds als een voordeel en uitdaging om op deze manier in opdracht te werken.

Kunstenaars zijn de kanaries in de kolenmijn …

 

INSPIRATIE

“Beelden zijn het werkmiddel van de kunstenaar. Als ik begin met werken zie ik beelden. Ik heb het ene beeld nog niet af en er verschijnt weer een nieuw beeld. Vooralsnog eerst in mijn hoofd. Bij het begin van zo’n werkproces ontstaat er eerst chaos en dan pas ordening. Tegen de kunstenaar wordt wel eens gezegd: die is gek, want hij ziet dingen die een ander niet ziet. Maar ik zeg; ik ben kunstenaar. Van de beelden die ik zie, kan ik alleen afkomen door ze te maken. Anders blijven ze me achtervolgen.”

Tal van werken zijn opgebouwd uit beelden uit mijn herinnering, die mij sterk bewegen.”

De bekende schilder Francis Bacon heeft in een interview eens gezegd:
“Ik denk dat grote kunst een diepliggende ordening bezit. Zelfs al zijn er misschien binnen de ordening geweldige instinctieve en toevallige dingen, dan denk ik toch dat zij voortkomen uit een verlangen naar ordening en een op een heftige manier terugplaatsen van feiten op het zenuwstelsel “

“In mijn objecten/werken zie je beelden die mij sterk bewegen achter, naast of onder elkaar geplaatst met een zekere herhaling. Herhaling staat voor verlangen. Soms verlangen naar iets wat je niet bezit.
Enkele objecten kun je zien als een archiefkast.”

TOEKOMST

Om steeds in de toekomst te werken aan een nieuw product & ontwikkeling grijp je vaak terug naar werkstukken die je al eerder hebt uitgevoerd. Op dat moment kon je er misschien niets mee, maar de werkwijze en de uiting zijn vaak een karakter en handtekening van je werk.

“Tijdens de academieperiode ben ik gefascineerd geraakt door het oog en het thema van toen is het thema wat nu nog als een rode draad door mijn werk loopt.De enerzijds open en anderzijds gesloten functie van het oog, en daarmee de buiten en binnenzijde aangevend, is herkenbaar”.

De hang naar poëzie tot uitdrukking komend in diverse projecten/ c.q. uitgevoerde opdrachten.

VISIE

Visie van Kunst in Openbare Ruimte

Openbare ruimte is waarin ontmoetingen plaats vinden en waar ‘verbindingen tussen menselijke activiteiten’ tot stand komen.

Het is daardoor niet alleen meer een fysieke ruimte, maar een ruimte  waarin zowel  sociale, mentale herinneringen en structuren van haar gebruikers een plaats opeisen.

Het toegepaste en geïntegreerde kunstwerk zal een weerspiegeling geven van de gebeurtenissen die in de ruimte plaatsvinden. 
Hierdoor word het kunstwerk functioneel ingezet, waardoor er een interactie ontstaat tussen kunstwerk en omgeving.

Belangrijk uitgangspunt is: Wat is de rol/participatie van de gebruikers bij de totstandkoming van het kunstwerk of kunstvorm.
En waar deze binnen de ruimte het beste op zijn plaats komt.