CANON OISTERWIJK

2020  Ellen Brouwers Oisterwijk,  Algemene leiding

Opdrachtgever
Stichting Canon Oisterwijk

De CANON OISTERWIJK vervolgen met de geschiedenis gedurende de periode 2011-2020.

Wat ging eraan vooraf : In 2010 werd in de kelder van de Dorpsherberg te Oisterwijk een museum ingericht. De aanleiding was de behoefte aan een canon van Oisterwijk. Dit project kwam tot stand door een enthousiaste werkgroep, in samenwerking met de Heemkundekring.  
Het museum bestaat niet meer en de Canon van Oisterwijk is in diepe slaap. 

Dat de geschiedenis van Oisterwijk een houvast en inspiratiebron voor de toekomst kan zijn geldt nog onverminderd.  
In navolging van een landelijk initiatief wordt de Canon Oisterwijk nu nieuw leven ingeblazen, met als motto: “Op de schouders van het verleden eigentijds verder bouwen.”   
De Canon zal daarmee de plaatselijke geschiedenis vastleggen voor de Oisterwijkers.  
Nu niet in een museum in het souterrain maar bovengronds in het hart van de gemeente Oisterwijk.  

Mei 2022 Presentatie van de werkgroep met de 28 aanvullende Vensters vanaf 2011 tot 2020.