ODE AAN DE HARDE WERKERS

2019 Ellen Brouwers Oisterwijk

Opdrachtgever
Polimeks Istanbul,Turkije

Ontwerp
8 (16) frames x 15 meter voor  Façade West van U Building KVL terrein. Toekomstig hotel.
’ Uitgangspunt: tekst en beeld goed lees- en zichtbaar.
“Verenigde Leder Industrie’’ de naam ‘’Koninklijke Verenigde Leder’’(KVL).

Het ontwerp geeft een historisch beeld van lederverwerkingsproces en is een ode aan de harde werkers in tijden dat de leerindustrie in Oisterwijk floreerde. In 1980 was KVL verantwoordelijk voor een kwart van de leerproductie van Nederland. KVL behoorde in 1983 weer tot de tien grootste leerfabrieken van Europa. Ook werd er een eigen waterzuivering geïnstalleerd om de toenemende productie op te vangen. Op 1 januari 2001 viel het doek voor Leerfabriek KVL. De laatste 35 medewerkers verloren hun baan.