Zandstralen

Onder zandstralen verstaan we het oppervlakkig of met reliëf matteren van glas door middel van zand en perslucht. Hiervoor maakt men gebruik van een compressor, zandstraler met cabine en stofafzuiging. Het glas wordt met speciale folie afgeplakt. Uit deze folie worden dan de stukken weggesneden die nadien gezandstraald worden, en zo een motief vormen.

Zandstralen kan op vlakglas, op hol glas of massieve stukken glas.