‘ Het Hart van mijn Oeuvre ‘

Ik probeer gedurende mijn werkzame leven nauwgezet een archief bij te houden.

Elk werk, project, is door mij goed gedocumenteerd aan het hand van fotografie, schetsen en notities.

Deze website is een middel om dit vast te leggen.

 

Ik beschouw mijn archief als ‘ Het Hart van mijn Oeuvre ‘

`Er komt een dag dat deze artistieke nalatenschap met mijn drang naar ordening, lees archivering, wellicht nog eens van pas komt.

 

Er zijn werken verloren gegaan. Maar wat er over is, zijn objecten verbonden in ruimte en tijd.

Het archief geeft  inzicht in mijn gedachtegang: mijn manier van werken en hoe ik omga met  mijn dwaaltochten.

mrt 2019

Tijdlijn vanaf 1995

Oeuvre  Ellen Brouwers Oisterwijk.
Chronologisch overzicht van gerealiseerde projecten.

Klik hier als u OEUVRE wilt downloaden als pdf-document